Jdi na obsah Jdi na menu
 


Použití

Čidlo je použitelné jako detektor zvuku či hluku v zabezpečovací technice nebo v robotických systémech.

Schéma zapojení

Obrazek

Popis zapojení

Elektretový mikrofon je napájen přes rezistor R1 se kterým tvoří dělič. Pokud mikrofon zachytí zvuk, signál projde přes kondenzátor C1 na vstup zesilovače IO TDA4050. Tento obvod byl původně určen pro příjem IR dálkového ovládání. Obsahuje nf zesilovač se ziskem až 77dB a detektor se ziskem 21dB. Signál ze vstupu 8 se zesílí v zesilovači a přivede se na detektor. Vazební kondenzátor C1 tvoří spolu se vstupním odporem zesilovače horní propust se zlomovou frekvencí 900Hz a zpětnovazební kondenzátor s vnitřním zpětnovazebním rezistorem dolní propust s kmitočtem 30Hz. Pokud je na vstupu detektoru dostatečný signál je na výstupu detektoru napětí blízké napájecímu napětí a kontrolní LED D2 svítí. Přotože je napájecí napětí obvodu 12V musí být pro použití v mikroprocesorových systémech výstupní napětí detektoru omezeno rezistorem R2 a Zenerovou diodou D1 na hodnotu max. 5V.

Převzato ze stránek http://www.mujweb.cz/www/moelfa/Robot.htm

 

Náhledy fotografií ze složky Roboti